ЗАХТЕВ породице Карађорђевић да им буде враћен дворски комплекс на Дедињу Агенција за реституцију одбила је 21. јануара као неоснован. У делимичном решењу до ког су дошле "Новости", наводи се да се одбија захтев Карађорђевића за враћање и обештећење непокретности дворског комплекса конфисковане указом Председништва Президијума Народне скупштине ФНРЈ од 8. марта 1947, а о преосталом делу захтева династије биће одлучено накнадно, посебним решењем.
Десет наследника краља Петра и принчева Томислава и Андреја поднело је захтев за реституцију крајем јануара 2014. На усменој јавној расправи пред Агенцијом они су пoтврдили да остају при свом захтеву, да посебан закон о дворском комплексу никада није донет и да чланови краљевске породице имају право на повраћај имовине баш као и сви други грађани. Такође су рекли да је Одлука о утврђивању дворског комплекса на Дедињу за споменик културе, све са покретним стварима у њему, у супротности са важећим Законом о заштити културних добара.
Државно правобранилаштво успротивило се враћању дворског комплекса, као и других непокретних културних добара од изузетног значаја у државној својини.
Пошто је саслушала обе стране и размотрила приложене доказе, Агенција за реституцију одбила је првостепеним решењем захтев Карађорђевића. У образложењу наводе да дворски комплекс не може бити предмет враћања нити обештећења будући да је његов статус уређен посебним законом, којим је изричито забрањено враћање права својине на њему.
Директор Агенције за реституцију Страхиња Секулић потврдио је, за "Новости", да је Агенција донела одбијајуће решење и додао да наследници имају право жалбе у року од две недеље. О осталим некретнинама које су тражили Агенција ће одлучивати накнадно, парцијално решавајући део по део имовине.
Александар и Катарина Карађорђевић, станари Белог двора
Карађорђевићи су, иначе, тражили имовину која је после смрти краља Александра, оставинским решењем од 27. октобра 1938. подељена на три једнака дела између синова Петра, Томислава и Андреје.
ИДУ ДО СТРАЗБУРА
ЗАСТУПНИЦИ Карађорђевића уложиће на решење Агенције жалбу, а уколико и другостепено решење Министарства финансија буде одбијајуће, спремни су да се обрате Уставном суду. Како кажу, ићи ће чак до Европског суда за људска права у Стразбуру.